wordpress hit counter
1 214 / 14 POSTS

Bài 7: Tính chu kỳ của thị trường chứng khoán – GiaoThong

Chúng ta đầu tư trên TTCK tức là mua cổ phần của doanh nghiệp. Dù đầu cơ hay đầu tư cũng phải dựa vào nội tại của doanh nghiệp. Do đó các giai đoạn cô ...

Bài 6: Định giá doanh nghiệp – GiaoThong

Định giá doanh nghiệp Liên quan tới giá trị doanh nghiệp hay tính theo từng cổ phiếu thì là định giá cổ phiếu, sẽ có nhiều phương pháp tính khác nhau ...
Bài 5: Bảy (07) bước xây dựng phương pháp đầu tư chứng khoán – GiaoThong

Bài 5: Bảy (07) bước xây dựng phương pháp đầu tư chứng khoán – GiaoThong

Một người bạn có đề nghị tôi viết phương pháp đầu tư chứng khoán trong 7 bước cho người mới bắt đầu vào nghề. Đây là điều không đơn giản vì để có thể ...
Bài 4: Sách “Nhà đầu tư thông minh” – GiaoThong

Bài 4: Sách “Nhà đầu tư thông minh” – GiaoThong

Nhà đầu tư thông minh Trong các cuốn sách về đầu tư và chứng khoán, cuốn "Nhà đầu tư thông minh" của Benjamin Graham - thầy giáo của Warren E. Buffet ...
1 214 / 14 POSTS