Bài 10: Trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu – GiaoThong

Trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu

Trả cổ tức bằng cổ phiếu là phương pháp pha loãng giá trị doanh nghiệp.

Nó lợi cho doanh nghiệp là được giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư và tiêu xài.

Nó chỉ có lợi cho cổ đông khi doanh nghiệp nhờ lượng vốn mới có thể đầu tư mở rộng sản xuất, giảm chi phí tài chính và nhờ đó tăng lợi nhuận giúp tăng giá cổ phiếu.

Các doanh nghiệp như VNM vừa trả cổ phiếu vừa trả tiền giúp vừa tăng quy mô vừa tăng lợi nhuận của cổ đông qua các năm.

Tuy nhiên tỷ lệ pha loãng cần xem xét. Trả 15-20% cổ tức bằng cổ phiếu nếu doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận quanh khoảng 20%/ năm.

Những doanh nghiệp tăng vốn mà EPS (từ core business) không giảm được gọi là Great Business theo lời của Charlie Munger và WB. Doanh nghiệp này mua được giá hời là giàu.

Các tiêu chí đo đếm là EPS, ROE và ROA.

Những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, cần tăng vốn và giá tăng cũng nhanh thì việc chia một phần bằng cổ phiếu cũng là phần thưởng cho cổ đông.

Nhiều doanh nghiệp phối hợp tốt tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu và bằng tiền sẽ giúp cổ đông rút ngắn thời gian thu hồi vốn từ khoảng 7-8 năm xuống còn khoảng 3 năm.

Sợ nhất cháo đã loãng như kiểu ITA mà suốt ngày phát hành thêm nên nó thành nước ốc, giá sẽ càng ngày càng giảm và không có cửa tăng. Nếu có tăng thì cũng không phải từ giá trị của doanh nghiệp.

Phát hành thêm (PHT)

Trong một số tài liệu người ta khuyên nhà đầu tư cần rất quan tâm tới việc doanh nghiệp PHT có làm quá loãng và ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông hiện hữu hay không. Việc doanh nghiệp huy động thêm vốn để đầu tư mở rộng là cần thiết, tuy nhiên cùng một lúc làm quá nhiều việc như các hoạt động M&A và mở mới các nhà máy có thể không có đủ bộ máy nhân sự để quản lý.
GiaoThong – 04/2016

#GiaoThong | #LuaChonCoPhieu

Bài 17: Giới thiệu các cuốn sách (nước ngoài) về chứng khoán – GiaoThong

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top