wordpress hit counter
1 2 3 20 / 23 POSTS

Bài 13: Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam – GiaoThong

Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam Sáng 12/10/2016,  UBCK và MBS tổ chức buổi hội thảo giới thiệu về chứng khoán phái sinh (CKPS). Theo dự [...]

Bài 12: Quản lý danh mục đầu tư bằng Excel – GiaoThong

Quản lý danh mục đầu tư bằng Excel Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì nên tạo ra một số file Excel để tự mình theo dõi quá trình đầu tư và thậm c [...]

Bài 11: Thế nào là một cổ phiếu tốt và cách lựa chọn cổ phiếu tốt (doanh nghiệp tốt) – GiaoThong

Thế nào là một cổ phiếu tốt? Định nghĩa một cổ phiếu tốt sẽ khác nhau tùy theo trường phái đầu tư hay đầu cơ. Thậm chí trong cùng trường phái, việc x [...]

Bài 10: Trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu – GiaoThong

Trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu Trả cổ tức bằng cổ phiếu là phương pháp pha loãng giá trị doanh nghiệp. Nó lợi cho doanh nghiệp l [...]

Bài 9: Phương pháp định giá đơn giản khi mua cổ phiếu ăn cổ tức – GiaoThong

Phương pháp định giá đơn giản khi mua cổ phiếu ăn cổ tức Với phương pháp đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp để hàng năm ăn cổ tức (mua con gà để lấy trứ [...]

Bài 8: Quản lý danh mục đầu tư – GiaoThong

Quản lý danh mục đầu tư là nội dung tối quan trọng, không kém gì việc lựa chọn doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp. Việc quyết định số loại cổ phiếu [...]

Bài 7: Tính chu kỳ của thị trường chứng khoán – GiaoThong

Chúng ta đầu tư trên TTCK tức là mua cổ phần của doanh nghiệp. Dù đầu cơ hay đầu tư cũng phải dựa vào nội tại của doanh nghiệp. Do đó các giai đoạn cô [...]

Bài 6: Định giá doanh nghiệp – GiaoThong

Định giá doanh nghiệp Liên quan tới giá trị doanh nghiệp hay tính theo từng cổ phiếu thì là định giá cổ phiếu, sẽ có nhiều phương pháp tính khác nhau [...]
Bài 5: Bảy (07) bước xây dựng phương pháp đầu tư chứng khoán – GiaoThong

Bài 5: Bảy (07) bước xây dựng phương pháp đầu tư chứng khoán – GiaoThong

Một người bạn có đề nghị tôi viết phương pháp đầu tư chứng khoán trong 7 bước cho người mới bắt đầu vào nghề. Đây là điều không đơn giản vì để có thể [...]
Bài 4: Sách “Nhà đầu tư thông minh” – GiaoThong

Bài 4: Sách “Nhà đầu tư thông minh” – GiaoThong

Nhà đầu tư thông minh Trong các cuốn sách về đầu tư và chứng khoán, cuốn "Nhà đầu tư thông minh" của Benjamin Graham - thầy giáo của Warren E. Buffet [...]
1 2 3 20 / 23 POSTS