wordpress hit counter
1 2 323 / 23 POSTS

Bài 3: Tính thanh khoản của cổ phiếu – GiaoThong

Tính thanh khoản của cổ phiếu Trong phần trao đổi của tôi với lão HGG hôm qua, cụ ấy có đề cập một nội dung mà tôi thấy có lẽ cần phải trao đổi thêm, [...]

Bài 2: Các phương pháp đầu cơ và đầu tư trên thị trường chứng khoán – GiaoThong

Các phương pháp đầu cơ và đầu tư trên thị trường chứng khoán Nhân hôm qua viết về cuốn "Tâm lý thị trường chứng khoán" (Psychology of the stock marke [...]
Bài 1: Giới thiệu về cuốn sách kinh điển “Tâm lý thị trường chứng khoán” – GiaoThong

Bài 1: Giới thiệu về cuốn sách kinh điển “Tâm lý thị trường chứng khoán” – GiaoThong

Một cuốn sách mỏng chỉ bao gồm 123 trang, được xuất bản lần đầu năm 1912, nhưng tới thời điểm hiện giờ vẫn giữ nguyên giá trị. Nó là cuốn sách mỗi khi [...]
1 2 323 / 23 POSTS