Bài 7: Tính chu kỳ của thị trường chứng khoán – GiaoThong

Chúng ta đầu tư trên TTCK tức là mua cổ phần của doanh nghiệp. Dù đầu cơ hay đầu tư cũng phải dựa vào nội tại của doanh nghiệp. Do đó các giai đoạn công bố thông tin rất quan trọng. Theo quy định thì thông thường sẽ công bố trong tháng kế tiếp của quý tiếp theo, tức là nếu kết thúc quý là ngày Q thì trong vòng Q+30 chúng ta sẽ có báo cáo tài chính (BCTC)

Bài 7: Tính chu kỳ của thị trường chứng khoán – GiaoThong Read More »