Bài 23: Cổ tức bằng cổ phiếu, cổ tức tiền và lãi suất kép

Lãi kép Trong đầu tư thì bài toán lãi kép là quan trọng, tức là phải làm thế nào để lãi nhập vào gốc và làm tăng vốn. Chính vì thế những mã trong quá trình phát triển doanh nghiệp vừa tăng lợi nhuận vừa tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu […]

Bài 23: Cổ tức bằng cổ phiếu, cổ tức tiền và lãi suất kép Read More »

Bài 10: Trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu – GiaoThong

Trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu Trả cổ tức bằng cổ phiếu là phương pháp pha loãng giá trị doanh nghiệp. Nó lợi cho doanh nghiệp là được giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư và tiêu xài. Nó chỉ có lợi cho cổ đông khi doanh nghiệp

Bài 10: Trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu – GiaoThong Read More »

Bài 9: Phương pháp định giá đơn giản khi mua cổ phiếu ăn cổ tức – GiaoThong

Phương pháp định giá đơn giản khi mua cổ phiếu ăn cổ tức Với phương pháp đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp để hàng năm ăn cổ tức (mua con gà để lấy trứng của nó như tôi đề cập trước đây) chúng ta có thể hiểu nôm na là sẽ chiết khấu dần

Bài 9: Phương pháp định giá đơn giản khi mua cổ phiếu ăn cổ tức – GiaoThong Read More »

Scroll to Top