wordpress hit counter

Tag: Cổ tức

Bài 23: Cổ tức bằng cổ phiếu, cổ tức tiền và lãi suất kép

Bài 23: Cổ tức bằng cổ phiếu, cổ tức tiền và lãi suất kép

Lãi kép Trong đầu tư thì bài toán lãi kép là quan trọng, tức là phải làm thế nào để lãi nhập vào gốc và làm tăng vốn. Chính vì thế những mã trong [...]
1 / 1 POSTS