Bài 12: Quản lý danh mục đầu tư bằng Excel – GiaoThong

Quản lý danh mục đầu tư bằng Excel Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì nên tạo ra một số file Excel để tự mình theo dõi quá trình đầu tư và thậm chí có thể cập nhật thị giá hàng ngày bằng các hàm của Excel. Để cập nhật bảng giá hàng ngày […]

Bài 12: Quản lý danh mục đầu tư bằng Excel – GiaoThong Read More »

Bài 8: Quản lý danh mục đầu tư – GiaoThong

Quản lý danh mục đầu tư là nội dung tối quan trọng, không kém gì việc lựa chọn doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp. Việc quyết định số loại cổ phiếu là bao nhiêu, tỷ trọng của nó trong danh mục, mục tiêu lợi nhuận với từng cổ phiếu, đảo danh mục… là các nội dung mà nhà đầu tư cần xác định một cách rõ ràng và cập nhật định kỳ khi có kế hoạch điều chỉnh.

Bài 8: Quản lý danh mục đầu tư – GiaoThong Read More »

Scroll to Top