Bài 5: Bảy (07) bước xây dựng phương pháp đầu tư chứng khoán – GiaoThong

Một người bạn có đề nghị tôi viết phương pháp đầu tư chứng khoán trong 7 bước cho người mới bắt đầu vào nghề. Đây là điều không đơn giản vì để có thể đầu tư chứng khoán thành công thì sẽ phải trải qua một quá trình khổ luyện, học tập không ngừng với niềm đam mê và nghị lực mãnh liệt.

Bài 5: Bảy (07) bước xây dựng phương pháp đầu tư chứng khoán – GiaoThong Read More »

Bài 2: Các phương pháp đầu cơ và đầu tư trên thị trường chứng khoán – GiaoThong

Các phương pháp đầu cơ và đầu tư trên thị trường chứng khoán Nhân hôm qua viết về cuốn “Tâm lý thị trường chứng khoán” (Psychology of the stock market), sau đó một bạn hỏi về chứng khoán Việt Nam và rủi ro trong đầu tư chứng khoán, rồi sáng nay CafeF có bài “Nếu

Bài 2: Các phương pháp đầu cơ và đầu tư trên thị trường chứng khoán – GiaoThong Read More »

Scroll to Top