Bài 21: Phương pháp mua cổ phiếu và lướt trên danh mục để giảm giá vốn

It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Warren Buffett Phương pháp mua cổ phiếu theo FA (phân tích cơ bản) khi không biết TA (phân tích kỹ thuật) Nếu tiền ít thì thôi, nhưng nếu tiền nhiều mà không thạo về TA, thì chúng […]

Bài 21: Phương pháp mua cổ phiếu và lướt trên danh mục để giảm giá vốn Read More »