Bài 7: Tính chu kỳ của thị trường chứng khoán – GiaoThong

Chúng ta đầu tư trên TTCK tức là mua cổ phần của doanh nghiệp. Dù đầu cơ hay đầu tư cũng phải dựa vào nội tại của doanh nghiệp. Do đó các giai đoạn công bố thông tin rất quan trọng. Theo quy định thì thông thường sẽ công bố trong tháng kế tiếp của quý tiếp theo, tức là nếu kết thúc quý là ngày Q thì trong vòng Q+30 chúng ta sẽ có báo cáo tài chính (BCTC)

Bài 7: Tính chu kỳ của thị trường chứng khoán – GiaoThong Read More »

Bài 1: Giới thiệu về cuốn sách kinh điển “Tâm lý thị trường chứng khoán” – GiaoThong

Một cuốn sách mỏng chỉ bao gồm 123 trang, được xuất bản lần đầu năm 1912, nhưng tới thời điểm hiện giờ vẫn giữ nguyên giá trị. Nó là cuốn sách mỗi khi tôi cảm thấy băn khoăn, cảm thấy mất niền tin hoặc cảm thấy dần đánh mất sự kiên định của mình trước thị trường là tôi lại giở ra xem vài trang, cố gắng cảm nhận nó và cố gắng thấm thêm một chút. Giá bìa rất rẻ, chỉ có 29K (giá bán 23K) nhưng không hiểu sao liên tục hết hàng.

Bài 1: Giới thiệu về cuốn sách kinh điển “Tâm lý thị trường chứng khoán” – GiaoThong Read More »

Scroll to Top