Bài 13: Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam – GiaoThong

Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

Sáng 12/10/2016,  UBCK và MBS tổ chức buổi hội thảo giới thiệu về chứng khoán phái sinh (CKPS). Theo dự kiến khoảng giữa năm 2017 sẽ triển khai. Hiện tại đang có khoảng hơn chục CTCK tham gia giai đoạn thử nghiệm. Trong tháng 10/2016 test hệ thống với VSD và thời gian thử nghiệm từ tháng 11/2016 – 12/2016.

Về cơ bản nhà đầu tư cá nhân có thể giao dịch chứng khoán phái sinh theo bộ chỉ số cổ phiếu (VN30 và HNX30) còn CTCK và NHTM có thể giao dịch thêm CKPS của trái phiếu chính phủ (TPCP).

Với việc đưa vào giao dịch CKPS, sẽ xuất hiện các nhà tạo lập thị trường (các CTCK) sẽ đảm bảo thanh khoản và đáp ứng các nhu cầu mua – bán đối ứng.

Các giao dịch sẽ thực hiện tại HNX. VSD sẽ đảm nhận vai trò bù trừ đối tác trung tâm CCP. Mô hình CCP sẽ giúp xác định mức ký quỹ, tài sản ký quỹ, đặt các ngưỡng khi thị trường thay đổi.

Các công ty chứng khoán sẽ đầu tư các hệ thống giao dịch tự động với các lệnh stop loss, trailing loss, bracket OCO, multi bracket hay take profit.

Tính đòn bẩy của CKPS cực cao.

Sở sẽ quy định một hệ số cụ thể. Lấy phần chênh lệch giữa VNIndex ngày bán với ngày mua nhân lên với hệ số cơ sở so Sở GDCK quy định.

Loại chứng khoán phái sinh và tài sản cơ sở:

 • Hợp đồng tương lai dựa trên cổ phiếu
 • Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số thị trường
 • Quyền chọn chỉ số
 • Quyền chọn trái phiếu chính phủ
 • Hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn dựa trên cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa

Các thuật ngữ

 • Financial Derivatives: Phái sinh tài chính
 • Commodity Derivatives: sinh hàng hóa:
 • Underlying: Biến cơ sở
 • Forward: Hợp đồng kỳ hạn
 • Future: Hợp đồng tương lai
 • Long Position: Vị thế mua
 • Short Position: Vị thế bán
 • Open Interest: Tổng số vị thế mở
 • Close: Hợp đồng tương lai được đóng
 • Anticipatory Hedge: Phòng ngừa tiên liệu
 • Hợp đồng kỳ hạn: Thỏa thuận giữa hai bên tham gia về việc mua và bán tài sản cơ sở với giá xác định tại một thời điểm nhất định trong tương lai
 • Hợp đồng tương lai: Cam kết đã được chuẩn hóa về việc mua và bán tài sản cơ sở với giá xác định tại một thời điểm nhất định trong tương lai (lãi / lỗ trong từng ngày
 • Quyền chọn: Thỏa thuận hoặc cam kết về việc mua (hoặc bán) tài sản cơ sở với giá xác định trong tương lai, trong đó bên mua của hợp đồng cơ quyền, không phải là nghĩa vụ, thực hiện giao dịch tương lai đó,
 • Hợp đồng hoán đổi: Hợp đồng giữa hai bên về việc trao đổi các luồng tiền trong tương lai theo một công thức đã xác định.

GiaoThong – 10/2016

#GiaoThong | #LuaChonCoPhieu

Bài 17: Giới thiệu các cuốn sách (nước ngoài) về chứng khoán – GiaoThong

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top