Bài 28: Back-to-the-basic: Lựa chọn cổ phiếu – GiaoThong

Bài 28: Back-to-the-basic: Lựa chọn cổ phiếu – GiaoThong

Đọc qua trên Internet thấy các nhà đầu tư có vẻ quá quan tâm về VNINDEX trong tuần tới nó xanh hay đỏ, tôi chia sẻ vài quan điểm cá nhân như sau: [...]

Bài 27: Đầu cơ chứng khoán (P2) – GiaoThong

Lâu lắm không viết gì, thôi thì xin kể lại quá trình chiên chứng của tôi trong năm 2020-2021 để các bác giải trí 1 tý. Đây là kể chuyện và chia sẻ kin [...]
2 / 2 POSTS