wordpress hit counter

Bài 9: Phương pháp định giá đơn giản khi mua cổ phiếu ăn cổ tức – GiaoThong

Bài 18: Mua xác chết để chờ nó hồi sinh – GiaoThong
Bài 5: Bảy (07) bước xây dựng phương pháp đầu tư chứng khoán – GiaoThong
Bài 6: Định giá doanh nghiệp – GiaoThong
Bài 4: Sách “Nhà đầu tư thông minh” – GiaoThong

Phương pháp định giá đơn giản khi mua cổ phiếu ăn cổ tức

Với phương pháp đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp để hàng năm ăn cổ tức (mua con gà để lấy trứng của nó như tôi đề cập trước đây) chúng ta có thể hiểu nôm na là sẽ chiết khấu dần vốn đầu tư ban đầu qua dòng tiền thu về từ cổ tức. Sau 5 đến 7 năm (hoặc có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn tùy doanh nghiệp), khi chúng ta thu hồi được toàn bộ vốn đầu tư ban đầu thông qua cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu, thì khi đó vốn của số cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ đã về 0. Nếu không bán số cổ phiếu đó mà giữ lại để hàng năm nhận cổ tức, chúng ta sẽ có con gà đẻ trứng vàng.

Xác định khoảng giá kỳ vọng

Để xác định giá mua bán một cách đơn giản, tôi xin chia sẻ phương pháp dưới đây:

Đầu tiên, phải xác định được khoảng giá m